Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu için Hibe Programı (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Güncellenmiş Gösterge Takvimi
12 Haziran 2013
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi
25 Haziran 2013

İhale Duyurusu

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/134614/D/SUP/TR) / İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.