İSTİHDAM

Aktivite 1.1: İnsana Yakışır İşlerin (Decent works) Desteklenmesi

Aktivite 1.2: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Aktivite 1.3: Daha İyi Hizmet Sağlanabilmesi için İstihdam Alanında Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi