EĞİTİM

Tedbir 2.1:Eğitimin Önemi Hakkında Bilincin Arttırılması ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girişi için Okullaşmanın Arttırılması

Tedbir 2.2:Özellikle mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi

TEKNİK YARDIM

Tedbir 5.1:Programlama, yönetim, uygulama, izleme, kontrol, değerlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Tedbir5.2: Potansiyel ve nihai faydalanıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi için destek

Tedbir5.3: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri