VOC-TEST MERKEZLERİ-III HİBE PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
12 Nisan 2019
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ için TEKNİK YARDIM PROJESİNİN 1. AYLIK YÖNETİM TOPLANTISI
28 Şubat 2019

VOC-TEST MERKEZLERİ III HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME GÜNLERİNİN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9 Nisan 2019

VOC-TEST Merkezleri III Hibe Programı Bilgilendirme Günlerinin ikincisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sn. Mustafa BALCI ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sn. İsmail ÖZDOĞAN’ın katılımları ile 8 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Hibe programının tanıtımının yapılarak, başvuru, uygunluk ve genel değerlendirme sürecinin anlatıldığı Bilgilendirme Gününe 50 kurumdan 63 kişi katılım sağladı.