HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ ve İZLEMESİ EĞİTİMİ
21 Ağustos 2019
OPERASYON TANIMLAMA BELGESİ (OIS) HAZIRLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
23 Temmuz 2019

ŞARTNAME (TOR) HAZIRLAMA EĞİTİMİ - ANKARA

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA – II) fonlarıyla desteklenen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” çerçevesinde 23 – 24 Temmuz 2019 tarihleri arasında Şartname (ToR) Hazırlama Eğitimi 13 farklı kurumdan 31 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının temsilcilerinin katılımıyla 2 gün süren eğitimde, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı hakkında bilgi verildi, Şartname (ToR) hazırlanmasındaki temel konular, şartnamelerin kapsam ve bölümleri, yazım süreçleri, dikkat edilecek noktalar ve şartname bütçesi hazırlanması konularında bilgiler aktarıldı. Grup çalışmaları ile örnek şartname yazımları gerçekleştirildi.

#ikg #iespsop #şartnamehazırlama #ipaII #istihdam #sosyalpolitikalar #eğitim #ankara #AÇSHB #ABMYD #bütçehazırlama