OPERASYON TANIMLAMA BELGESİ (OIS) HAZIRLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
23 Temmuz 2019
“DENİZİN BÜYÜSÜ” PROJESİ KAPSAMINDA TEKNE ve YAT BAKIM ONARIM DERSİ MEB MÜFREDATINDA
2 Temmuz 2019

ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ PROJESİ 2 YILDA 560 BİN ÖĞRENCİNİN LİSEYE DEVAMI İÇİN DESTEK SAĞLADI

Gençlerin Lise Eğitimine Devamı için Ailelere Destek – ŞNT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)” Projesi Aralık 2014 ile Mart 2016 tarihleri arasında yürütüldü. Yaklaşık 41 milyon Avro bütçeli doğrudan hibe programı ile, eğitime erişimde kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla öncelikle göçmen, mevsimlik tarım işçisi ve engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik geçici özel önlemler alınması hedeflendi. Bu kapsamda, her aileye, çocuğu okula devam etmesi şartı ile özellikle okul başlangıcındaki kırtasiye ve giyim gibi masraflarına destek olunması amacıyla tek seferlik bir ödeme yapıldı.

2 Yılda 560 Bin Öğrenci Destek Aldı

Projenin 2014 yılındaki uygulaması kapsamında 9, 10, 11. sınıf öğrencisi 229.207 faydalanıcıya öğrenci başına 60 Avro ödeme yapıldı. 2015 yılında yapılan güncellemeyle, operasyona 12. sınıflar da dahil edildi ve ödeme miktarı 70 Avro’ya yükseltilerek 330.653 öğrenciye ödeme gerçekleştirildi. Böylece toplamda yaklaşık 560.000 öğrenci programdan doğrudan faydalanmış oldu. Proje, AB’de erken okul terkiyle mücadele etmek amacıyla benimsenen iki hedef doğrultusunda uygulandı.

  • 2020 itibariyle erken terk oranının toplam öğrenci sayısının %10'unun altına düşürülmüş olması.
  • 2020 itibariyle, 30-34 yaş grubunun %40'ının yükseköğrenim mezunu olması.

  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması temelinde kız öğrencilere erkek öğrencilerden daha fazla ödeme yapıldı ve ödemeler ebeveynlerden annenin hesabına aktarıldı. İhtiyaç sahibi lise öğrencilerinin okula devam oranlarının artırılması ve erken terk riskini azaltmak amacıyla yürütülen projenin faydalanıcıların %50’sinden fazlası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçildi.