ŞARTNAME (TOR) HAZIRLAMA EĞİTİMİ
25 Temmuz 2019
ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ PROJESİ LİSEYE DEVAM İÇİN DESTEK SAĞLADI
10 Temmuz 2019

OPERASYON TANIMLAMA BELGESİ (OIS) HAZIRLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA – II) fonlarıyla desteklenen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’nın Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” çerçevesinde 18 – 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Operasyon Tanımlama Belgesi (OIS) Hazırlama Eğitimi on iki farklı kurumdan 26 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı temsilcilerinin katılımıyla iki gün süren toplantıda, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nın uygulama süreçleri hakkında bilgi paylaşıldı, Operasyon Tanımlama Belgesi Hazırlığı ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi verildi. Proje fikrinin hazırlanması ve vaka analizi çalışması için yol haritaları çıkarıldı. Faydalanıcıların yeni projelerini hayata geçirirken karşılaşabilecekleri durumları önceden tespit ederek, çözüm yolları üretebilmeleri için atölye çalışmaları gerçekleştirildi.