TÜRKİYE’DE KAN TRANSFÜZYON YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI
17 Haziran 2019
VOC-TEST MERKEZLERİ III HİBE PROGRAMI ANTALYA BİLGİLENDİRME GÜNLERİ
26 Nisan 2019

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun UYEP-II Projesi Hibe Programları ile 32 Bin Birey Yeterlilik Belgesi Aldı ve 31 Ulusal Meslek Standardı ve 63 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.

15 Mayıs 2019

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden VOC-Test Merkezleri–II Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı Temmuz 2015 ile Kasım 2017 tarihleri arasında yürütüldü.

Doğrudan hibe, hibe ve mal alımı bileşenlerinden oluşan operasyonun amacı, Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sisteminin genişlemesini ve Hayat Boyu Öğrenme için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasını desteklemektir. Operasyon ile Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanması amaçlandı.


32.040 kişinin Sınav ve Belgelendirme Masrafları Karşılandı

“Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” kapsamında MYK tarafından yetkilendirilmiş 47 belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 32.040 kişinin, tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler de dâhil olmak üzere tüm mesleklerde 300 Avro’ya kadar olan sınav ücretleri karşılandı.


Atık Koordinatöründen Tadımcıya, Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikler Hazırlandı

“VOC-TEST Merkezleri-II Hibe Programı” ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için bir önceki hibe programında desteklenmeyen 10 sektörde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmenin yanı sıra etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak amaçlanmıştır.

“VOC-TEST Merkezleri-II Hibe Programı” ile “Cam, Çimento ve Toprak, Enerji, Gıda, Çevre, Ticaret, Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, Elektrik ve Elektronik, Maden, İş ve Yönetim” sektörlerinde yürütülen 14 proje başarıyla tamamlandı. Program kapsamında atık koordinatöründen tadımcıya, elektrik tesisatçısından kurumsal iletişim uzmanına toplam 31 ulusal meslek standardı ve 63 ulusal yeterlilik hazırlandı vetoplam 82 ulusal yeterlilikte belgelendirme sistemi kuruldu.


Operasyon TUYEP ile devam edecek

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında finanse edilecek olan Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) ile, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanması amaçlanıyor.

TUYEP Operasyonu, Teknik Destek, Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II ve VOC-Test / Sınav Merkezleri - III Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşuyor. Hizmet bileşeni ve VOC-Test / Sınav Merkezleri - III Hibe Programı ile ilgili onay süreçleri Aralık 2018’de tamamlanmış olup, Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II Programı ile ilgili onay süreci ise devam etmektedir.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürütülmekte olan VOC-Test / Sınav Merkezleri – III Hibe Programına başvuruları 27 Aralık 2018 tarihinde başlamış olup 27 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecektir. VOC-Test / Sınav Merkezleri – III Hibe Programı ile uygulama süresi on altı ile on sekiz ay arası olan projelere 150.000 Avro, ile 250.000 Avro arası hibe verilecektir. Hibe Rehberi, başvuru belgeleri, diğer eklere www.myk.gov.tr adresinden ve buraya tıklayarak ulaşılabilir.