VOC-TEST MERKEZLERİ III HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME GÜNLERİNİN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
9 Nisan 2019
IPA-II DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OPERASYONLAR TOPLANTISI
21 Şubat 2019

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi'nin 1. Aylık Yönetim Toplantısı

28 Şubat 2019

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi'nin 1. Aylık Yönetim Toplantısı Başkanlığımız temsilcileri, Teknik Yardım Ekibi, Sözleşme Makamı temsilcileri ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcisinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk ayında yapılan faaliyetler ile önümüzdeki 2 aylık dönemde planlanan faaliyetler ele alındı.