İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ
21 Ocak 2019
2018 YILI II. RİSK YÖNETİM TOPLANTISI
20 Aralık 2018

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi 9 Ocak 2019 tarihinde başladı. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde Program Otoritesi ve faydalanıcıların kurumsal kapasitelerini artırmayı ve operasyonel programı tanıtmayı amaçlayan proje 36 ay boyunca devam edecek.