YÜRÜTÜLEN ve PLANLANAN PROJELERE İLİŞKİN AYLIK TOPLANTI
31 Ocak 2019
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ
21 Ocak 2019

ULUSAL AKREDİTASYON OFİSİ İESP SOP 2018 YILI YÖNETİM BEYANI ÖNCESİ PROGRAM OTORİTESİ ZİYARETİ

Toplantı Konusu: Ulusal Akreditasyon Ofisi İESP SOP 2018 Yılı Yönetim Beyanı Öncesi Program Otoritesi Ziyareti


24.01.2019 tarihinde Daire Başkanımız Nuray HATIRNAZ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İbrahim SEPİCİ Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;

  • İKG OP kapanış sürecinin genel değerlendirilmesi yapıldı.
  • Usulsüzlük ve personel yönetimine dair hususlar ele alındı.
  • IPA I ve II. dönemlerine ilişkin mali raporlamaya dair hususlar ele alındı.