7 NO’LU ALT KOMİTE TOPLANTISI
26 Eylül 2019
ŞARTNAME (TOR) HAZIRLAMA EĞİTİMİ
25 Temmuz 2019

Hizmet Sözleşmelerinin Yönetimi ve İzlemesi Eğitimi üç kurumdan yedi kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA – II) fonlarıyla desteklenen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi çerçevesinde 31 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da Hizmet Sözleşmelerinin Yönetimi ve İzlemesi Eğitimi üç kurumdan yedi kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve AÇSHB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından uzmanların katıldığı toplantıda, AB Fonlu Hizmet Sözleşmelerinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve uygulama süresi boyunca yararlanıcı, yüklenici ve sözleşme makamının görevleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bir gün süren eğitim boyunca; PRAG 2019’daki servis sözleşmeleri ile ilgili değişiklikler, sözleşmelerin uygulanmasını yönetmek ve izlemek için kullanılacak yöntemler ve araçlar, hizmet sözleşmelerinin yönetimi ve izlenmesi sürecinde başlangıç, raporlama, izleme dönemleri yol haritaları konularında sunumlar gerçekleştirildi ve hizmet sözleşmelerinin yönetimi ve izlenmesinde iyi uygulamalar veya başarısızlıklar ile ilgili simülasyonlar ve vaka çalışması yapıldı.