KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ
9 Ocak 2019
İSG YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI
20 Aralık 2018

2018 YILI II. RİSK YÖNETİM TOPLANTISI

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. dönemine ilişkin 2018 yılı II. Risk Yönetim Komitesi Toplantısı bugün Daire Başkanlığımızda gerçekleştirildi.