Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım EuropeAid/139588/IH/SER/TR İhale Ön Duyurusu
31 Mart 2018
BAŞKANLIĞIMIZ HİZMET BİNASI KİRALANMASINA YÖNELİK İLAN
16 Nisan 2018

İhale Duyurusu

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR) İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.