Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Teknik Yardım (EuropeAid/139540/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
4 Kasım 2019
“İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım” (EuropeAid/140128/IH/SER/TR) İhalesi Kısa Liste Duyurusu yayınlandı.
7 Kasım 2019

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için
buraya tıklayınız.