Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
21 Kasım 2015
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması” ve “Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” Hibe Programları için Yardım Masaları – Kayıt
27 Kasım 2015

İhale Duyurusu

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_Relaunch 3’e ilişkin (EuropeAid/130356/D/SUP/TR) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.