Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu
9 Aralık 2014
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı (EuropeAid/133086/M/ACT/TR) Sonuç Duyurusu
12 Aralık 2014

İhale Duyurusu

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı- Relaunch (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR) için İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.