Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli
1 Ocak 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması II (KEP-II)

Tedbir 2.1.
Operasyon adı Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması II(KEP-II)
Web Adresi http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/https://mistik.ikg.gov.tr
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 4.580.559 € 1.713.887
Mal Alımı € 2.569.698 € 0
Hibe € 7.682.240 € 0
İlk Operasyonun devamı niteliğindeki bu operasyon Mal Alımı, Hizmet (Teknik Yardım) ve Hibe bileşenlerinden oluşmaktadır.

2014 Eylül ayında sözleşmeye bağlanan 9 lot satın alım ile (Lot 1: Ev tekstili, Lot 2: Bilgisayar ve güvenlik ekipmanları, Lot 3: Mutfak ve temizlik malzemeleri, Lot 4: Kişisel hobi ve eğlence malzemeleri, Lot 5: Mobilyalar, Lot 6: Spor Malzemeleri, Lot 7: Küçük ev aletleri, mutfak aletleri, Lot 8: Araçlar ve Lot 9: Kırtasiye malzemeleri) önceden belirlenmiş olan 8 ildeki 13 pilot okulun kısmi tefrişatları gerçekleştirilmiştir. Kasım 2016 itibariyle tüm lotlar için nihai kabul aşaması tamamlanmıştır.

23.03.2015 tarihinde ise hizmet bileşeni başlatılmıştır. 31.12.2016 tarihi itibarıyla Teknik Yardım kapsamında 16 kez Aylık Yönetim Toplantısı, üç kez Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Operasyonun 2. Ara raporu ise 04.08.2016 tarihinde onaylanmıştır. Teknik yardım 15 pilot ilde uygulanmaktadır. Sahada uygulanacak faaliyetler kapsamında; il ziyaret ekipleri oluşturulması-eğitilmesi, aile ziyaretlerinin yapılması, öğrencilere telafi derslerin verilmesi ve öğrenciler ile velilere uygulanacak anketler en önemli faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Faaliyet yoğunluğu 2016 yılı içerisinde planlanmıştır. Bu kapsamda 15.000 Eğitim personelinin, Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Arttırılması amacıyla eğitilmesi; 1.500 kişiden oluşan Bölgesel Ziyaret Timinin oluşturulması ve bunlara eğitim verilmesi; 15 pilot şehir için 15 eylem planının hazırlanması; 3.000 veli ile 5.000 öğrenciye (toplam 8000 katılımcı), okula devam etmeme nedenleri üzerine anket düzenlenmesi; 3600 öğrencinin, okula devam konusunda bilinçlendirilmesi; 5100 velinin, okulların eğitimi ve öğrencilere sundukları fırsatlar, imkanlar konularında bilgilendirilmesi; 2400 velinin 120 toplantı ile bilgilendirilmesi; Rehberlik hizmetleri konusunda 6000 öğretmenin eğitilmesi; 3200 öğrenci ve velinin Mesleki Eğitim Konusunda bilgilendirilmesi; 3000 öğrencinin, okula devam edemediği süre içerisinde kaybı olan toplam 18.000 saat telafi kursunu alması ve 6500 katılımcıya yeni açılan yatılı okulların tanıtılması faaliyetlerine devam edilmektedir. 15 pilot ilden biri olan Şırnak, bölgedeki güvenlik sorunlarından dolayı hiçbir uygulamanın yapılamaması nedeniyle 29.11.2016 tarihinde idari talimat yoluyla Gaziantep iliyle değiştirilmiştir.

Hibe bileşeni kapsamında 46 sözleşme imzalanmış ve 1 Kasım 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Bunlardan 6 proje çeşitli nedenlerle tamamlanamadan feshedilmiş; kalan 40 adet projenin uygulama süresi Kasım 2016 itibarıyla tamamlanmıştır. Proje uygulayan kuruluşlar 1100 kişiyi proje faaliyetlerinde istihdam etmiştir.

Projelere teknik destek ve izleme faaliyetleri kapsamında, 2016 yılı içinde projeleri yürüten faydalanıcı kuruluşların İzleme Bilgi Sistemi (MİSTİK) üzerinden sordukları 1591 yazılı soru yanıtlanmış ve 293 adet değişiklik talebi incelenmiştir. Ayrıca projeler için, dokümantasyon gereklilikleri ile satın alımların kontrolü ve paydaşların projeyi sahiplenme düzeyleri ile nihai faydalanıcıların proje faaliyetlerindeki tatmin düzeylerinin incelenmesi gibi yerinde doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Başkanlığımızca 2015 yılında yapılmış olanlara ek olarak 2016 yılında 40 adet teknik izleme ziyareti ve MEB tarafından da 39 adet tematik izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Nihai teknik ve mali raporların hazırlanmasına yönelik faydalanıcı kuruluşlara destek amacıyla 2 günlük eğitim yaklaşık 80 katılımcıya verilmiş; ayrıca rapor hazırlamada faydalanıcılara doğrudan destek sağlamak üzere teknik destek projesinden uzmanlar görevlendirilmiştir. Raporların teslim alınıp incelenerek doğrulanma işlemleri devam etmektedir.