Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım-İhale Duyurusu
31 Ocak 2015
TR33 Bölgesindeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım (EuropeAid/136379/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu
10 Şubat 2015

Güncel Duyuru

VOC-TEST Merkezleri-II Hibe Programı (EuropeAid/136735/ID/ACT/TR) ilişkin Hibe Rehberi yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.