Türkiye’de İstihdam Politikaları Konferansı Düzenlendi
27 Haziran 2014
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı II-RELAUNCH (EuropeAid/133758/IH/SUP/TR)
3 Temmuz 2014

Hibe Duyurusu

Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin Açıklama Set-3 yayınlanmıştır. Belgeyi görmek için lütfen buraya tıklayınız.