Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı – RELAUNCH (EuropeAid/132181/IH/SUP/TR)
28 Mayıs 2014
Önemli Duyuru-Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin Açıklama
5 Haziran 2014

Hibe Duyurusu

Sosyal İçerme Hibesine (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin iki yeni Düzeltme yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Hibe Rehberinde değişiklik yapılmış ve Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 24.06.2014 tarihine uzatılmıştır. Belgeleri görmek için lütfen buraya tıklayınız.