İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi
1 Ocak 2017
Lise Düzeyinde Okullaşma Oranlarının Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferi Programının Güçlendirilmesi Operasyonu
1 Ocak 2017

Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması

Tedbir 3.2.
Operasyon adı Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması (ERASMUS-II)
Web Adresi www.ua.gov.tr
Faydalanıcı Kurum Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan Hibe € 16.963.888 € 0

Ulusal Ajans tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Hibe Projesinin sözleşmesi 17.11.2015 tarihinde imzalanmış olup, proje faaliyetlerinin 2017 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşmeye ait başlangıç raporunun teknik kısmı 11.01.2016’da onaylanmıştır. Ara Rapor destekleyici belgeleri ile birlikte Kasım 2016’da alınmış olup doğrulama ve onay süreci sonuçlanmak üzeredir.

Proje kapsamındaki hibe bileşeni altında Erasmus+ Programı altında başarılı olup bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan ve yedek listede kalan 387’si okul eğitimi ve 126’sı yetişkin eğitimi alanında olmak üzere toplam 513 projeye hibe desteği sağlanmaktadır. Projeler kapsamında;

  • 387 okul eğitimi kurumu ile 126 yetişkin eğitimi kurumunun Avrupa’daki okullara ve yetişkin eğitimi kurumlarına eğitim vermek veya eğitim almak amaçlı personel göndermesi;
  • 5687 okul eğitimi kurumu personeli ile 2229 yetişkin eğitimi personelinin Avrupa’daki okullarda ve yetişkin eğitimi kurumlarındaki kurslara veya iş başı eğitimlerine katılması veya bu faaliyetlerde eğitici olarak görevlendirilmesi;
  • Okul ve yetişkin eğitimi kurumlarında görevli personelin yüzde 30’unun katıldığı faaliyetler sonucunda sertifika alması veya Europass sertifikası gibi mesleki yeterlilik/tanınırlık araçlarını elde etmesi hedeflenmektedir.
  • Toplamda 7916 kişinin projelerden faydalanması beklenmektedir.

Hibe bileşeni kapsamında okul eğitimi hibe proje sahiplerine yönelik bilgilendirmenin yapıldığı Başlangıç Toplantısı 527 katılımcı ile 1 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uygulaması tamamlanmış olan hibe projelerinin nihai raporlarının Ulusal Ajans tarafından incelenmesinin ardından sayısal göstergelerin nihai ölçümü gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki hibe bileşeninin değerlendirmesine ilişkin çalışma hazırlıkları devam etmektedir.

Projenin Yönlendirme Komitesi toplantıları 23.06.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde yapılmıştır.