Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdam ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.NEETPRO

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı özel politikalara ihtiyaç duyan kadınların, gençlerin ve diğer bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.

Operasyonun 12 ay uygulanacak hibe bileşeni ve 30 ay uygulanacak hizmet bileşeni olmak üzere iki bileşeni vardır. Operasyonun toplam bütçesi 19.786.000 € olacaktır.
Operasyonun hibe bileşeni kapsamında, 15-29 yaş arasında olan ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri (NEET) hedefleyen yerel hibe projeleri finanse edilecektir.
Hizmet bileşeni kapsamında, İŞKUR personeli için kapasite geliştirme faaliyetleri ile birlikte NEET'ler için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca NEET'lerin demografik ve sosyal özelliklerini, eğilimlerini, işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini belirlemek için akademik araştırmalar da yapılacaktır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyonel Anlaşma 02.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ilk yönetim toplantısı 18.06.2020 tarihinde yapılmıştır.

Hizmet ve hibe bileşenleri için ihale süreci devam etmektedir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.