Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdam ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.NEETPRO

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

30.12.2021 - 29.06.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Facebook – @Neet Pro
Instagram – @neet_pro
LinkedIn – @Neet Pro
Twitter – @Neet Pro

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi, kadınların, gençlerin ve EESP SOP’ta belirtilen, özel politikalara ihtiyacı olan kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır.

Amaçlar:
• İŞKUR'un ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere (NEET'ler) daha iyi aktif işgücü piyasası politikaları sunabilmesi için politika oluşturma, uygulama ve hizmet sağlama kapasitesini artırmak
• NEET'lerin işgücü piyasasına katılımları konusunda NEET'leri, ailelerini ve diğer paydaşları bilinçlendirmek

Teknik yardım sözleşmesi kapsamında 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır:

I. Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
II. Farkındalık Artırma Faaliyetleri
III. Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Beklenen çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

I. Eğitimler, Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modelinin geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri yoluyla İŞKUR'un kapasitesinin desteklenmesi,
II. NEET'lere, ailelerine ve ilgili paydaşlara; erişim (outreach) stratejisi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri aracılığıyla ulaşılması,
III. Saha araştırmaları ve hibe projelerinin değerlendirilmesi yoluyla NEET'ler hakkındaki bilginin geliştirilerek politika oluşturmaya katkı sağlanması.

Hibe programı ile ise; kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının desteklemesi hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)

Operasyon Kasım 2022 itibariyle 11. ayındadır.

Başlangıç Raporu 31 Mayıs 2022 itibariyle onaylanmıştır.

1. Ara Rapor 7 Ekim tarihinde onaylanmıştır.

• Müdahale I kapsamında; BEP ve İAY modeline ilişkin konsept notları hazırlanmıştır. Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Portekiz için en iyi uygulama çalışmaları devam etmektedir. BEP Uygulama ve İzleme Modeli Raporu sunulmuş ve Faydalanıcı yorumları alınmıştır. Yorumlar doğrultusunda revize edilen rapor 1 Kasım 2022 tarihinde Faydalanıcıya sunulmuştur. Taslak BEP formu hazırlanmıştır. Model ile bağlantılı olarak BEP formu pilot uygulama ve profilleme çalışmalarının ikinci aşaması Çankaya Hizmet Merkezinde tamamlanmıştır.

BEP Uygulama ve İzleme yazılımı çalışmalarını yürütmek üzere bir Kıdemli KOU mobilize edilmiş, çalışmalarına başlamıştır. Faaliyette görev yapacak olan Kıdemli olmayan KOU onaylanmış, Kasım ayının ikinci haftasında faaliyet için çalışmalarına başlayacaktır.

• Çalışma ziyareti programı hazırlanmıştır ve 12 Eylül 2022 haftasında Letonya ve Litvanya'da düzenlenmiştir.

• 12 Ekim 2022 tarihinde 1.1.1 ve 1.1.3 altındaki eğitim içeriklerinin belirlenmesi için bir Eğitim İhtiyaçları Analizi Çalıştayı düzenlemiştir. Belirlenen içerikler çerçevesinde konsept notu hazırlanacaktır.

Müdahale II kapsamında; Açılış Konferansı 9 Haziran 2022'de 254 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir.

• 350 bluetooth kulaklık; 650 el ilanı/broşür; 150 kitapçık; 350 bez çanta; 250 sırt çantası; 350 kalem; 350 ajanda ve 350 termos bardak üretilmiştir.

• Proje sosyal medya hesapları açılmıştır. Tüm hesaplar günlük olarak yönetilmektedir.

• Sosyal Medya Planı Ekim ayında güncellenmiştir.

Müdahale III kapsamında, NEET'leri ve bunların demografik ve sosyal özelliklerini, eğilimlerini, işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini belirlemek için saha araştırması yapılacaktır. Bu araştırma, NEET'lerin profilini (işgücü piyasası durumu, eğilimler, tutumlar vb.) anlamak ve belirlemek yoluyla NEET'leri haritalamak için yapılacaktır. Odak grup görüşmeleri 16 ilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, araştırma metodolojisi hazırlanmış ve onaylanmıştır. Nitel aratırma çalışması Ekim ayında başlamıştır. 17 -20 Ekim tarihinde pilot iller olan Kocaeli ve Tekirdağ’da odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum /akademi ve NEET temsilcileri ile 4 ayrı toplantı düzenlenmiştir. Odak grup toplantıları Kıdemli Uzman tarafından yürütülmüş olup ve Takım Lideri / Kilit Uzman 2 ve İŞKUR İş Piyasası ve İstatistik Dairesi temsilcileri tarafından gözlemci olarak katılım sağlamışlardır. Kasım ayının ilk haftasında ikinci saha çalışması Konya ve Ankara’da gerçekleşecektir.

• 1. Yönlendirme Toplantısı 29 Eylül tarihinde 70 katılımcıyla gerçekleşmiştir.