“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım”- İhale Duyurusu son başvuru tarihi ertelenmiştir.
14 Nisan 2020
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/140219/IH/SUP/TR)
14 Nisan 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu son başvuru tarihi ertelenmiştir.