“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım” (EuropeAid/140635/IH/SER/TR) İhale Duyurusu Açıklamaları yayımlanmıştır.
27 Mayıs 2020
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
8 Haziran 2020

“Ne eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR)” – İhale Duyurusuna Açıklamalar yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.