“Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında düzenlenen Tam Başvuru eğitimlerine ilişkin sunumlar yayımlanmıştır.
13 Şubat 2020
Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) ihalesine ilişkin İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
17 Şubat 2020

“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” Hibe Rehberi ve ekleri (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.