Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (Tekrar) (NEAR/ANK/2022/EA-OP/0103)
30 Eylül 2022
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP) için revize edilmiş Operasyon Tanımlama Belgesi yayınlanmıştır.
2 Aralık 2022

EuropeAid/168241/ID/ACT/TR – “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO)” Hibe Programı’nın Tam Başvuru Değerlendirme Aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.