Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Operasyonu (ECLSA)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Operasyonu (ECLSA)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1ECLSA

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.10.2020 – 31.12.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü
İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe bileşeni ile yürütülen Operasyonun genel amacı; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır.

Operasyonun özel amacı; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra risk altındaki çocuklara ve ailelerine hizmet sağlanması için ulusal ve yerel kapasiteyi geliştirmektir.

Uygulama süresi: 40 ay

Uygulama illeri: Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa, Düzce


Hedef gruplar:

• Mevsimlik tarımda çalışan/çalışan çocuklar
• Mevsimlik tarımda çalışan çocukların aile üyeleri
• Tarımsal üretim tedarik zinciri temsilcileri (çiftçiler, aracılar, işverenler/arazi ve bahçe sahipleri)
• Muhtarlar, imamlar, yerel basın temsilcileri
• Okul müdürleri ve öğretmenler
• ÇSGB merkez ve taşra teşkilatı çalışanları
• Yerel ve ulusal düzeyde ilgili kamu kurumlarının çalışanları
• İlgili sosyal ortaklar, STK'larÖngörülen Çıktılar:

1. 12.000 çocuğa yerinde eğitim, rehberlik, danışma ve rehabilitasyon hizmetleri verilecektir.
2. Mevsimlik tarımda çalışan/risk altında olan çocukların 2.000 aile üyesi, yaşam ve meslek becerileri edinmek üzere mesleki ve genel eğitim programlarına yönlendirilecektir.
3. 200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitim verilecektir.
4. Yerleşim alanlarında, 12.000 çocuk giyecek, hijyen ve eğitim malzemeleri ile desteklenecek ve mevsimlik tarımda çalışan ailelerin yaşam koşulları iyileştirilecektir.
5. AÇSHB’nin merkez ve taşra teşkilatının çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme kapasitesi artırılacaktır.
6. Jandarma ve STK’ların çocuk işçiliğiyle mücadele kapasiteleri artırılacaktır.
7. Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi kurulacak, mevcut e-METİP sistemi iyileştirilecektir.
8. Halk, çocuklar, aileler, işverenler, karar makamları, okul müdürleri, öğretmenler, tarım aracıları ve basına yönelik iletişim kampanyası geliştirilecek ve yürütülecektir.
9. Çocuk işçiliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, iyi uygulamaların gözden geçirilmesi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi, mevsimlik tarımda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecektir.
10. Mevcut çocuk işçiliği bildirim mekanizmalarının haritasının çıkarılması, olumsuz teşviklerin tespit edilmesi, tarımsal üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında etkili uygulama mekanizmalarının önerilmesi için sektörler-arası çalışma grupları kurulacaktır.
11. İlgili saha ekipleri ile paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Güncel Durum:

(Ocak 2023 sonu itibariyle)


Ocak 2023 sonu itibariyle Operasyon kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• Mevsimlik tarımda çalışan/risk altındaki çocukların eğitim erişim olanaklarının iyileştirilmesi kapsamında:
- 10.737 çocuk eğitim hizmetlerine yönlendirilmiştir.
- 7.788 çocuk sosyal/kültürel/spor/sanatsal faaliyetlere katılmıştır.
- 4.197 çocuk öz bakım ve sağlık güvenlik eğitimlerine katılmıştır.
- 475 çocuk gezi turu; 391 çocuk üniversite ziyareti etkinliklerine katılmıştır.

• Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski altında olan çocukların aile üyesi, yaşam ve meslek becerileri iyileştirilmesi kapsamında:
- 2.894 aile üyesine iş sağlığı güvenliği, genel aile, ilk yardım eğitimleri verilmiştir.
- Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilmesi kapsamında 212 tarım aracısı eğitim almıştır.
-194 Tarım aracısı ise İŞKUR tarafından verilecek olan sertifikaları almaya hak kazanmıştır.

• Mevsimlik tarımda çalışan/risk altındaki çocuklara giyecek, hijyen ve eğitim malzemeleri ile desteklenecek ve mevsimlik tarımda çalışan ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında:
- 7011 çocuk kıyafet desteğinden, 9.300 çocuk kırtasiye desteğinden ve 4.954 çocuk hijyen kitlerinden, 9.664 çocuk ise beslenme desteğinden faydalanmıştır.
- 6.284 çocuğa servis desteği sağlanmış, 4 ilde sosyal destek merkezi iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
- 316 ünite seyyar tuvalet mevsimlik tarım alanlarına yerleştirilmiştir.

• Mevcut METIP alanlarında iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, yeni METIP alanları kurulumu hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

• 1 Eğitim ihtiyaç analiz çalışma raporu tamamlanmış ve eğitim modülleri geliştirilmiştir.

• 1 Kapasite Geliştirme Planı iyileştirilmiştir.

• 16 adet Çocuk İşçiliği ile Mücadele Biriminin altyapıları iyileştirilmiştir.

• İletişim stratejisi tamamlanmış olup, 13.576 set görünürlük materyali hazırlanmıştır.

• 16 Eylül-21 Ekim 2022 tarihleri arasında 272 kişi kapasite geliştirme eğitimlerine katılmıştır.

• Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında 3 adet farkındalık artırma faaliyeti düzenlenmiştir.

• Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmiştir.

• E-METIP sistemi güncellenmeye devam etmektedir.