Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1ECLSA

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.10.2020 – 31.12.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe bileşeni ile yürütülen Operasyon kapsamında, mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve risk altındaki çocuklar ile ailelerine hizmet sağlamak için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Operasyon, uygulayıcı kuruluş olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından uygulanmakta ve Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR, MEB, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları ve belediyeler, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ile yakın iş birliği içinde yürütülmektedir.


Öngörülen Çıktılar:

1. 12.000 çocuğa yerinde eğitim, rehberlik, danışma ve rehabilitasyon hizmetleri verilecektir.
2. Mevsimlik tarımda çalışan/risk altında olan çocukların 2.000 aile üyesi, yaşam ve meslek becerileri edinmek üzere mesleki ve genel eğitim programlarına yönlendirilecektir.
3. 200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitim verilecektir.
4. Yerleşim alanlarında, 12.000 çocuk giyecek, hijyen ve eğitim malzemeleri ile desteklenecek ve mevsimlik tarımda çalışan ailelerin yaşam koşulları iyileştirilecektir.
5. AÇSHB’nin merkez ve taşra teşkilatının çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme kapasitesi artırılacaktır.
6. Jandarma ve STK’ların çocuk işçiliğiyle mücadele kapasiteleri artırılacaktır.
7. Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi kurulacak, mevcut e-METİP sistemi iyileştirilecektir.
8. Halk, çocuklar, aileler, işverenler, karar makamları, okul müdürleri, öğretmenler, tarım aracıları ve basına yönelik iletişim kampanyası geliştirilecek ve yürütülecektir.
9. Çocuk işçiliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, iyi uygulamaların gözden geçirilmesi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi, mevsimlik tarımda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecektir.
10. Mevcut çocuk işçiliği bildirim mekanizmalarının haritasının çıkarılması, olumsuz teşviklerin tespit edilmesi, tarımsal üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında etkili uygulama mekanizmalarının önerilmesi için sektörler-arası çalışma grupları kurulacaktır.
11. İlgili saha ekipleri ile paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Güncel Durum:

(Nisan 2022 itibariyle)


Nisan 2022 itibariyle Operasyon kapsamında:

• 1568 çocuk hijyen, güvenlik ve sağlık eğitiminden ve eğitim materyallerinden faydalanmıştır.
• 1041 çocuk ekipman ve materyal; 1546 çocuk ise beslenme desteğinden faydalanmıştır.
• İnaktif durumda bulunan toplam 7 okul, kültür merkezi, sağlık merkezi vb. binada renovasyon çalışmaları yapılmıştır.
• İhtiyaç Analizi Değerlendirme Raporu, Kapasite Geliştirme Planı ve İletişim Stratejisi hazırlanmıştır.
• 504 aile üyesine Tarımsal Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.
• 895 aile üyesi Genel Aile Eğitiminden faydalanmıştır.
• E-METIP sisteminin güncellenmesi devam etmektedir.