Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
1 Ocak 2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
1 Ocak 2017

Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)

Tedbir 2.2.
Operasyon adı Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
Web Adresi http://ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2015/02/16/-mesleki-eğitimin-kalitesinin-ve-gençlerin-mesleki-becerilerinin-geliştirilmesi-projesi-açılış-toplantısı
Faydalanıcı Kurum Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan Hibe € 25.000.000 € 0

Sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) arasında 25 milyon Avro tutarındaki Doğrudan Hibe sözleşmesinin 3 Aralık 2014’te imzalanması ile uygulanmaya başlanan 27 ay süreli projenin Haziran 2017’de tamamlanması öngörülmektedir. Sözleşmeye ait ara raporun teknik kısmı 04.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. Nihai tarihi 30.06.2017 olan final raporuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Projenin Yönlendirme Komitesi toplantıları 28.05.2015, 27.11.2015, 27.05.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Son yönlendirme komitesinin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamındaki hibe bileşenine göre, Erasmus+ Programı değerlendirme sürecinde başarılı olup bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan ve yedek listede kalan 316 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Projeler kapsamında Erasmus+ Programına üye ülkelerde;

  • 9.049 öğrenici, 883 refakatçi eşliğinde staj yapma;
  • 2.371 mesleki eğitim personeli, eğitim alma imkanı bulmuştur.
  • Toplamda 12.303 kişi projelerden faydalanmıştır.

Uygulaması tamamlanmış olan 316 projenin nihai raporlarının Ulusal Ajans tarafından incelenmesinin ardından sayısal göstergelerin nihai ölçümü gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki hibe bileşeninin değerlendirmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bağımsız bir firma aracılığıyla etki analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.

05.04.2017 tarihinde Kapanış Toplantısı yapılan projenin final raporunun Haziran 2017 sonu itibariyle teslim edilmesiyle tamamlanması öngörülmektedir.