Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II
1 Ocak 2017
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017

Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu

Tedbir 2.2.
Operasyon adı Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması I(METEK-I)
Web Adresi http://mtegm.meb.gov.tr/
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 5.983.088 € 135
Mal Alımı € 2.068.475 € 233.163

Hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki teknik yardım projesi Mayıs 2012’de başlamış ve Mayıs 2015’te tamamlanmıştır. Mal alımı bileşenine ilişkin olarak 3 lot (Lot 2, Lot 5, Lot 8) 19.04.2013 tarihinde imzalanmıştır ve bu lotlara ilişkin geçici kabul işlemleri 20.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. İlgili sözleşmelere ilişkin nihai kabul süreçleri ise 25.02.2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Lot 1 26.12.2014 tarihinde imzalanmış olup geçici kabul işlemleri 01.09.2015 tarihinde tamamlanmış ve nihai kabul işlemleri devam etmektedir. Lot 6 23.12.2014 tarihinde imzalanmış, geçici kabul sertifikaları 02.11.2015 tarihinde onaylanmış ve nihai kabul işlemleri devam etmektedir. Lot 4 06.01.2015 tarihinde imzalanmış olup ilgili sözleşmeye ilişkin geçici kabul işlemleri 02.05.2016 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Lot 3 ve 7 için ihale işlemleri devam etmektedir.