Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.I. İnsana yaraşır işlerin geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1OHSMS

Operasyon Faydalanıcısı:

İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan OHSMS Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım), 18 aylık hibe ve 30 aylık doğrudan hibe bileşenleri bulunmaktadır.

6.000.000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; hedef gruba yönelik hizmetler ve eğitimler, kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile hedef grupların yetkinliğini arttırılmasını; madencilik sektörü ile ilgili kurumlar, üniversiteler, devlet kurumları ve STK’lar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin arttırılmasını; farkındalık artırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke çapında güvenlik kültürünün oluşturulmasını;

9.527,000 Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeni ile madencilik sektöründe hizmet veren işveren ve çalışanlara teknik destek verilmesi yolu ile Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini işyerlerinin İSG uygulamaları konusunda kapasitelerinin artırılmasını ve İSG konusunda kamuoyunu bilinçlendirillmesini;

4.301.000 Avro bütçeye sahip hibe bileşeni; 44 projenin desteklenmesi yolu ile çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş koşullarının iyileştirilmesini; çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesini amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:

(Haziran 2019 itibarıyla);

* Doğrudan hibe bileşeni; Teknik Yardım bileşeninin başlamasından itibaren 6 ay içinde başlaması planlanmaktadır.
* Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
* Hibe programı bileşeninde proje teklifleri için ön başvuru formları, başvuru için son tarih olan 04/03/2019’a kadar teslim alınmış olup tekliflerin değerlendirilmesi ve proje seçimleri ile ilgili süreç devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.