Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.I. İnsana Yakışır İşlerin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1OHSMS

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet Alımı Bileşeni: 21.11.2019-20.04.2023
Doğrudan Hibe Bileşeni: 01.02.2020-18.09.2023
Hibe Bileşeni: 01.02.2021-31.07.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGM)

Web sitesi Adresi / Sosyal Medya Hesapları:

https://misgep.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNGSV4ZIn2FJfeOsod3SobA/
https://twitter.com/misgeptr
https://www.linkedin.com/company/misgeptr/
https://www.instagram.com/misgeptr
https://www.facebook.com/misgeptr

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

OHSMS Operasyonunun, 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım), 18 aylık hibe ve 40 aylık doğrudan hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun genel amacı; sağlık, güvenlik ve çalışma barışının iyileştirilmesi yoluyla Türk işgücüne insana yakışır işler yaratılmasıdır.

Operasyonun özel amacı; proaktif yaklaşıma dayalı daha iyi çalışma koşullarını teşvik etmek, kamu bilincini artırmak ve başta madencilik sektörü olmak üzere tüm paydaşların İSG konusundaki bilgi düzeylerini geliştirmektir.

Operasyon kapsamında hassas sektörlerde çalışan 23.000 kişiye ve 625 işverene eğitim ve hizmetler sunulması; 3.885 kişiye ve STK, yerel aktör ve KOBİ gibi 114 paydaş kuruluşa eğitimler verilmesi; etkinlikler ve farkındalık artırma faaliyetleri ile 1.100 kişiye ulaşılması; konferans, çalıştay, seminer vb. 3 faaliyetin gerçekleştirilmesi; 10.000 maden işçisi, 1.800 üniversite öğrencisi ve 135 Mesleki ve Teknik Lise-Maden Teknolojilerinde görev yapan 135 branş eğitmenine yönelik interaktif eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Ankara'daki 100 İSG Genel Müdürlüğü personeline proje yönetimi, yeni mevzuat ve İSG ile ilgili AB Müktesebatı gibi konularda beş günlük eğitici eğitimi verilecektir.

Uygulama süresi: Hizmet alımı bileşeni 41 ay, Doğrudan Hibe bileşeni 40 ay, Hibe projeleri 15-18 ay.

Müdahale alanları: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler, Kurumsal Kapasite Geliştirme, Farkındalık Yaratma, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar, Koordinasyon ve İşbirliği.

Pilot iller: Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak.

Güncel Durum
(Ocak 2023 sonu itibariyle):

Hizmet alımı bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• Sözleşme 27.09.2019 tarihinde imzalanmıştır. 21.11.2019 tarihinde düzenlenen başlangıç toplantısı ile uygulama süreci başlamıştır. Aylık Yönetim ve Yönlendirme Komitesi toplantıları düzenlenmektedir.
• Müdahale 1.1 kapsamında; “İnteraktif Seminerlerin Tasarımı ve Hazırlanması” faaliyeti Ekim 2021'de sonuçlandırılmıştır. 28 farklı ilde 58 interaktif seminer düzenlenerek 10.235 çalışana ulaşılmıştır.
• Müdahale 1.2 kapsamında; “Sağlık Gözetimi” faaliyeti saha çalışmalarına Nisan 2022’de başlanmış olup, Ocak 2023 itibariyle 24 ilde 48 maden işletmesinde 10.714 çalışana ulaşılmıştır.
• Müdahale 1.3 kapsamında; maden işyerlerinin işverenlerine ve işverenlerle çalışan STK'lara bir günlük eğitimlerin verilmesi Eylül 2021'de tamamlanarak 25 eğitim ile toplam 1.186 katılımcıya ulaşılmıştır.
• Müdahale 2.1 kapsamında; “Risk Değerlendirme Metodolojilerine Dayalı Bir Günlük Eğitim” faaliyeti Maden Mühendisliği, ilgili Yer Bilimleri ve Maden Teknolojileri Bölümlerinin yanı sıra Meslek Yüksekokullarında okuyan toplam 1.800 öğrenciye eğitim verilerek Kasım 2022’de tamamlanmıştır.
• Müdahale 2.2 kapsamında; “Mesleki ve Teknik Lise Eğitmenlerine İki Günlük Eğitim verilmesi” faaliyeti dahilinde İzmir, Afyonkarahisar ve Antalya’da 135 kişiye eğitimler verilerek faaliyet Mayıs 2022’de tamamlanmıştır.
• Müdahale 2.4 kapsamında; 70 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanını kapsayan 3 günlük başlangıç eğitimi Şubat 2020’de Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
• Müdahale 2.5 kapsamında; “Eğiticilerin Eğitimi” faaliyeti Afyonkarahisar’da 100 kişinin katılımı ile Nisan 2022’de tamamlanmıştır.
• Müdahale 3.1 kapsamında bir tam gün süren ve doğrudan hibe tanıtımını da içeren Açılış Toplantısı 678 kişinin katılımıyla video konferans formatında Ağustos 2020’de düzenlenmiştir.
• Müdahale 3.2 Kapsamında; Ankara ve İzmir'de Bilgilendirme Toplantılarının düzenlenmesi online platformlar kullanılarak Eylül 2020'de tamamlanmıştır. İzmir merkezli çevrimiçi toplantıya 282; Ankara merkezli toplantıya 365 kişi olmak üzere toplamda 647 kişi katılmıştır.
• Müdahale 3.4 kapsamında; çizgi film senaryosu ve logo çalışmaları devam etmektedir. Farklı logo tasarım çalışmaları ise tamamlanmıştır.
• Müdahale 3.6 kapsamında geliştirilen dijital uygulama Ağustos 2021'den bu yana uygulama mağazalarında yayındadır ve kullanıcı sayısı 6000'i geçmiştir.
• Müdahale 3.7 kapsamında; Proje web sitesi ve Doğrudan Hibe Başvuru programı için web modülü tamamlanmış olup, aktif kullanılmaktadır.
• Masa başı faaliyetler devam etmektedir.


Doğrudan Hibe Bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• Uygulanma süreci 01.02.2020 tarihinde başlamıştır.
• Covid-19 salgını nedeniyle 07.05.2020 tarihinde Operasyon 3,5 ay süre ile askıya alınmıştır. 25.08.2020 tarihi itibariyle askı süresi sonlandırılmış ve uygulama yeniden başlamıştır.
• Personelin işe alım süreci 1 Mart 2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Proje ekibi ve personelinin oryantasyon eğitimi tamamlanmıştır. Ayrıca, proje ekibi Madencilik Ruhsat Kanunu, yararlanıcılarla imzalanacak sözleşmeler ve ileri sürüş konularında eğitimler almıştır.
• Proje kapsamında doğrudan finansal destek verilecek işyerlerinin seçimi için Ağustos – Ekim ayları arasında ilana çıkılmıştır. Başvuru yapan 129 işyeri arasından, kriterler temelinde yapılan değerlendirme sonucunda belirlenmiş olan) 80 iş yeri destekten faydalanmaktadır.
• Nisan ve Mayıs 2021 itibarıyla Finansal Destek ve Rehberlik aktiviteleri başlamıştır.
• Takip eden süreçte saha ziyaretleri arttırılarak devam edecektir.


Hibe Programı Bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• Hibe bileşeni kapsamında 01.02.2021 itibariyle uygulanmaya başlayan ve 15 ila 18 ay sürecek olan 36 adet projenin uygulama dönemi tamamlanmak üzeredir. Bu projelerin desteklenmesi yoluyla çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile iş koşullarının iyileştirilmesi, ayrıca çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.