Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.I. İnsana Yakışır İşlerin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.1OHSMS

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Operasyonel Anlaşma İmza Tarihi: 16.10.2018
Hizmet Bileşeni; 21.11.2019 – 20.11.2022
Doğrudan Hibe Bileşeni: 01.02.2020 – 30.07.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Henüz oluşturulmamıştır.

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan OHSMS Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım), 18 aylık hibe ve 30 aylık doğrudan hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun Özel Amacı, çağdaş yaklaşımlarla, iş yerlerinde daha iyi çalışma koşullarını teşvik etmek, özellikle madencilik sektöründeki tüm paydaşların farkındalık düzeylerinin ve iş sağlığı güvenliği konusunda bilgi düzeylerini artırmaktır. Proje kapsamında hassas sektörlerde çalışan 23.000 kişiye ve 645 işverene eğitim ve hizmetler sunulması, 3.885 kişiye ve STK, yerel aktör ve KOBİ gibi 114 paydaş kuruluşa eğitimler verilmesi, 1.100 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılması, 1000 Maden işçisi, 1.800 Üniversite öğrencisi ve 135 eğitmene yönelik interaktif eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

3.937.768 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; hedef gruba yönelik hizmetler ve eğitimler, kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile hedef grupların yetkinliğini arttırılmasını; madencilik sektörü ile ilgili kurumlar, üniversiteler, devlet kurumları ve STK’lar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin arttırılmasını; farkındalık artırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke çapında güvenlik kültürünün oluşturulmasını;

7.620.342 Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeni ile madencilik sektöründe hizmet veren işveren ve çalışanlara teknik destek verilmesi yolu ile Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini işyerlerinin İSG uygulamaları konusunda kapasitelerinin artırılmasını ve İSG konusunda kamuoyunu bilinçlendirilmesini;
6.000.000 Avro bütçeye sahip hibe bileşeni; 44 projenin desteklenmesi yolu ile çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş koşullarının iyileştirilmesini; çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesini amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Doğrudan Hibe Bileşeninde;
* Proje uygulanma süreci 01.02.2020 tarihinde başlamıştır.

* Projenin ilk ayında proje personeli alım ilanına çıkılmıştır. İlan süresi 10.03.2020 tarihinde sonlanmıştır. Mevcut durumda alımı yapılacak proje ekibi çalışanlarının başvuru formlarının idari ve teknik değerlendirme süreci devam etmektedir.

* Covid-19 salgını nedeniyle 07.05.2020 tarihinde 3 ay süre ile askıya alınmıştır.

Hizmet Bileşeninde;
Hizmet sözleşmesi 27.09.2019 tarihinde imzalanmıştır. 21.11.2019 tarihinde düzenlenen başlangıç toplantısı ile birlikte proje uygulama süreci başlamıştır. İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 27.05.2020 tarihinde yapılmıştır.

Hibe programı bileşeninde ;
Proje teklifleri için ön başvuru formları, başvuru için son tarih olan 04/03/2019’a kadar teslim alınmış olup tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Tam başvuru formları ise 11.11.2019 tarihine kadar teslim alınmıştır. Proje değerlendirme süreci devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.