Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu – I
1 Ocak 2017

Lise Düzeyinde Okullaşma Oranlarının Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferi Programının Güçlendirilmesi Operasyonu

Tedbir 2.1.
Operasyon adı Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)
Web Adresi -
Faydalanıcı Kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan Hibe € 41.345.201 € 2.453.579

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaklaşık 41 milyon Avro tutarında imzalanan Doğrudan Hibe sözleşmesi 12 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, her aileye, çocuğu okula devam etmesi şartı ile özellikle başlangıçtaki kırtasiye ve giyim gibi masraflara destek olunması amacıyla tek seferlik bir ödeme yapılması öngörülmüştür.

Projenin 2014 yılındaki uygulaması kapsamında 229.207 faydalanıcıya (9, 10, 11. Sınıf öğrencilerine) öğrenci başına 60 Avro olacak şekilde ödeme yapılmıştır. 2015 yılında yapılan güncellemeyle, Operasyona 12. Sınıflar da dahil edilmiş ve ödeme miktarı da 70 euroya çıkarılmıştır. 2. ödeme periyodunda 330.653 öğrenciye (9.10.11 ve 12. Sınıf öğrencilerine) 70 Avro olacak şekilde ödemeler Aralık 2015 içerisinde PTT aracılığıyla gerçekleşmiştir. Böylece toplamda yaklaşık 560.000 öğrenci bu projeden yararlanmıştır. Projenin nihai raporu 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır.