Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.INST-CARE/P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2019 – 31.03.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Website / Social Media Accounts:

http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org
https://www.facebook.com/sgksigortalianne
https://www.instagram.com/sgksigortalianne
https://twitter.com/sigortalianne

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İzmir, İstanbul ve Malatya illerinde uygulanacak olan operasyonun yalnızca 36 aylık hibe programı bileşeni bulunmaktadır.
* Küçük çocuğu olan kadınların kayıtlı istihdamını teşvik etmek için onları kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alması hususunda mali destek sağlayarak pilot bir program uygulamayı amaçlayan 29.867.660 Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeninde;
* 10.250 kadının finansal destek alması ve * Toplam 3 adet bilimsel/teknik araştırma yapılması planlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyon kapsamında, 10 adet aylık yönetim toplantısı yapılmıştır.
Projede çalışmak üzere 52 personel istihdam edilmiştir. Personel oryantasyon eğitimleri ile proje ofislerinin teknik ve malzeme altyapısı tamamlanmıştır.
Proje yazılımı alt yapısı tamamlanmış, ödeme ve gösterge izleme uygulamaları kullanılmaya başlamıştır.
Proje iletişim stratejisi hazırlanmış, görünürlük çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Projede başvurular, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından 13 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen basın duyurusu sonrasında 15 Ekim 2019 tarihinde alınmaya başlanmış, kesin kayıtlar ise 1 Kasım tarihinde başlamıştır. Alınan ön kayıt sayısı 68.058 iken, projeden aktif olarak faydalanan anne sayısı mevcut durumda 7.453’tür.