Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Teşvik Edilmesi

Operasyon Adı:

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.INSTA -CARE/P-04

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İzmir, İstanbul ve Malatya illerinde uygulanacak olan operasyonun yalnızca 36 aylık hibe programı bileşeni bulunmaktadır.

* Küçük çocuğu olan kadınların kayıtlı istihdamını teşvik etmek için onları kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alması hususunda mali destek sağlayarak pilot bir program uygulamayı amaçlayan 29.867.660 Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeninde;
* 10.250 kadının finansal destek alması ve
* Toplam 3 adet bilimsel/teknik araştırma yapılması planlanmaktadır.

Güncel Durum:

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST_CARE) 01.04.2019 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Operasyonun uygulama süresi 31.03.2022 tarihinde sona erecektir.
Doğrudan Hibe Projesi olarak tanımlanan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinin açılış toplantısı 22.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Operasyon kapsamında, 8 adet aylık yönetim toplantısı yapılmıştır.
Projede çalışmak üzere 52 personel istihdam edilmiştir. Personel oryantasyon eğitimleri ile proje ofislerinin teknik ve malzeme altyapısı tamamlanmıştır.
Proje yazılımı alt yapısı tamamlanmış, ödeme ve gösterge izleme uygulamaları kullanılmaya başlamıştır.
Proje iletişim stratejisi hazırlanmış, görünürlük çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Projede başvurular, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından 13 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen basın duyurusu sonrasında 15 Ekim 2019 tarihinde alınmaya başlanmış, kesin kayıtlar ise 1 Kasım tarihinde başlamıştır. Alınan ön kayıt sayısı 68.058 iken, projeden aktif olarak faydalanan anne sayısı mevcut durumda 7.453’tür.
Yakın dönemde Ankara, İstanbul ve Elazığ’da olmak üzere 3 adet basın/açılış toplantısı düzenlenecektir.