Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.INST-CARE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2019 – 30.09.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org
https://www.facebook.com/sgksigortalianne
https://www.instagram.com/sgksigortalianne
https://twitter.com/sigortalianne

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Yedi ilde (Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İzmir, İstanbul ve Malatya) uygulanmakta olan Operasyon doğrudan hibe bileşenine sahiptir. 42 ay olarak uygulanacak Operasyon kapsamında akademik araştırma faaliyetleri de yürütülecektir.

Operasyonun amacı, küçük çocuğu olan kadınları kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alabilmeleri için finansal olarak destekleyerek kayıtlı istihdamı teşvik etmek için bir pilot program uygulamaktır. Operasyon kapsamında; toplam 10.250 faydalanıcı anneye maddi destek sağlanması hedeflenmiştir.

Ayrıca, toplam 2 araştırma raporu ve bir etki analizi raporu hazırlanacaktır. Birincisi, çalışma süresi ve ebeveynlerin iş-yaşam dengesi için izinlerle ilgili uzlaştırma mekanizmaları üzerine, ikincisi bakım sigortası başvurusu gibi alternatif ve yenilikçi analık ve ebeveynlik hakları üzerine olacaktır. Etki analizi raporu, Operasyon kapsamında uygulanan mali destek programının fiili etkisine ve sürdürülebilirliğine odaklanacaktır. Mali destek ve araştırma faaliyetlerinin nihai çıktısı olarak, kurumsal çocuk bakımı alanında yenilikçi ve somut bir model için bir politika belgesi hazırlanacaktır.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


19.02.2019 tarihinde doğrudan hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Uygulama süreci 01.04.2019’de başlamış olup 30.09.2022 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Açılış toplantısı 22.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Aylık Yönetim ve Yönlendirme Komitesi Toplantıları da düzenlenmeye devam etmektedir.


Nisan 2022 itibariyle, mali destek programı kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1- Faydalanıcıların kaydedilmesi ve ödemelerin yapılması için bir bilgi yönetim sistemi kurulmuştur.
2- Operasyonun İletişim Stratejisi hazırlanmış, görünürlük malzemeleri tasarlanmıştır.
3- Ön kayıtlar, 15.10.2019 tarihinde başlamış olup, kontenjanlar dolduğundan 01.10.2021 tarihinde kapanmıştır. Ön kayıt sayısı 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 157.755'e ulaşmıştır. Son kayıtlar 01.11.2019'da başlatılmıştır. Kayıtlı anne sayısı en yüksek 18.630'a ulaşmıştır. Mart 2022 sonu itibariyle, 6.992 aktif kayıtlı anne bulunmaktadır ve 11.638 anne yararlanıcı statüsünü kaybetmiştir.
4- Ödeme koşullarını karşılayan 17.940 anneye Ocak 2020-Mart 2022 dahil olmak üzere toplam 21.176.900 Avro mali destek ve 1.783.400 Avro kırtasiye ödemesi yapılmıştır. Toplam ödeme tutarı Mart 2022 sonu itibari ile 22.960.300 Avro'dur.
5- Mart 2022'ye kadar yerel ofis personeli tarafından 31.504 faydalanıcı için okul öncesi bakım kurumlarına 33.768 ziyaret gerçekleştirilmiştir.
6- İletişim kampanyası kapsamında hibrit model ile 05.10.2021 tarihinde Ankara'da “Kayıtlı Kadın İstihdamı: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı” gerçekleştirilmiştir. 24 yüz yüze, 470 çevrimiçi katılımcıya ulaşılmıştır.
7- Araştırma faaliyetleri kapsamında 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde, Konferansı takiben 101 katılımcı ile online olarak bir çalıştay düzenlenmiştir.
8- İş-yaşam dengesine ilişkin bir masa başı çalışma raporu tamamlanmış ve analık yardımlarına ilişkin ikinci masa başı çalışma raporunun taslak versiyonu oluşturulmuştur.
9- Operasyonun araştırma bileşeni kapsamında yapılması öngörülen çalışma ziyaretlerine ilişkin hazırlıklar sürmektedir.
10- Etki analizi raporu için hazırlıklar sürmektedir ve raporun Ağustos 2022 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.