Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)” kapsamında Sıkça sorulan Sorular Metni yayımlanmıştır.
28 Şubat 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Bilgilendirme Günü ve Eğitim İl ve Tarih Listesi ve Kayıt İşlemleri
2 Mart 2020

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (WOMENUP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (WOMENUP)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENUP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.09.2020 – 31.05.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, kayıtlı kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmaktır.

Özel amacı, Operasyonun uygulanacağı illerdeki kadın işverenlerin istihdam edeceği kadın işçiler için sağlanacak mali destek yoluyla kayıtlı kadın istihdamının artırılması

29.5 milyon avro bütçeli doğrudan hibe bileşeninden oluşan operasyon 32 ay sürecektir.

Operasyonun başlangıç tarihi öncesinde kurulmuş (ve en fazla 8 yıldır faaliyette olan) kadın girişimcilere ait işletmeler ve operasyon kapsamında bu işletmelerde yeniden istihdam edilecek olan kadın çalışanlar operasyonun hedef grubunu oluşturmaktadır.

Operasyon kapsamında 4000 kadının, 4000 kadın girişimci tarafından istihdam edilmesine destek verilecektir. Bu sayede 8000 kadına ulaşılarak Türkiye İşgücü Piyasası üzerinde olumlu bir etki yaratılacaktır.

Kadın girişimciler istihdam ettikleri her kadın için, 20 ay boyunca geri ödeme desteği alacaklardır.

Operasyon kapsamında aşağıdaki illerin ücret iadesi alması gerektiği belirlendi; Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyonel Anlaşma 14.02.2020 tarihinde imzalandı.

Operasyonun ikinci yönetim toplantısı 21.04.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Uygulama süresi 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle askıya alındı.