Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması için Teknik Yardım-RELAUNCH (EuropeAid/132941/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
28 Kasım 2014
Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması İçin Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu
3 Aralık 2014

Hibe Duyurusu

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR); Proje Ön Teklif değerlendirme sonuçları tüm başvuru sahiplerine elektronik posta ile iletilmiştir, kamuoyuna duyurulur.