Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR) / İhale Ön Duyurusu
7 Ağustos 2013
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı(PYE-II) (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Hibe Başvuru Sahiplerine Önemli Duyuru
26 Ağustos 2013

Hibe Duyurusu

  • Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Başvuru Rehberi ve ilgili belgeler için tıklayınız.
  • Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) kapsamında 6 ilde bilgilendirme günleri düzenlenecektir. Katılmak istediğiniz bilgilendirme gününe kayıt olmak için tıklayınız.