Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı(EuropeAid/136343/IH/SUP/TR)-İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
19 Ağustos 2015
Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136629/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu
21 Ağustos 2015

İhale Duyurusu

Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi (EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.