Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/133034/IH/SUP/TR)
4 Aralık 2014
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu
9 Aralık 2014

İhale Duyurusu

Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136494/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.