Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
2 Haziran 2015
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Mal Alımı (EuropeAid/136369/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
8 Haziran 2015

İhale Duyurusu

“Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Yardım” ihalesi Kısa Liste Duyurusu yayınlanmıştır (EuropeAid/136494/IH/SER/TR). İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.