Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması II (KEP-II)
1 Ocak 2016

Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu

Tedbir 1.2.
Operasyon adı Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (TrakyaKariyer)
Web Adresi www.trakyakariyer.org
Faydalanıcı Kurum Trakya Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet alımı € 3.055.759 € 758.514
Mal alımı € 384.138 € 231.771
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde mezun ve öğrenimi devam eden üniversite öğrencilerinin iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 3 devlet üniversitesindeki kariyer geliştirme merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, bölgesel işgücü piyasası analizlerinin yapılması, İKG strateji planları ve üniversitelere yönelik eylem planlarının hazırlanması, kariyer hizmetlerinin verilmesi, işletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin öngörüldüğü operasyonda hizmet ve mal alımı bileşenleri bulunmaktadır. Operasyonun mal alımı bileşeni 2 “lot”tan oluşmakta olup (Lot 1 ve Lot 2) 03.12.2015 tarihinde başlatılmıştır. Mal alımı Lot 1’in geçici kabul işlemi 23.06.2016, Lot 2 için geçici kabul işlemi ise 12.04.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Lot 1 ve Lot 2 için nihai kabul işlemlerinin 2017 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Operasyonun hizmet alımı bileşeni 7 Ocak 2016 tarihinde başlamıştır. Projenin başlangıç raporu 20.06.2016, birinci ara raporu ise 21.09.2016 tarihinde onaylanmıştır. 07.Ocak 2016 tarihi itibariyle Teknik Yardım kapsamında 11 kez Aylık Yönetim Toplantısı, 2 kez ise Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Operasyonun 2. ara dönem raporu, 09. Mart 2017 tarihinde ihale makamına sunulmuştur. Teknik yardım TR21 bölgesi kapsamında 3 pilot ilde sahada uygulanan faaliyetler ile devam etmektedir.

Şu ana kadar gerçekleşen faaliyetler kapsamında,

 • 3 üniversitede panel etkinlikleri ve tartışma forumları düzenlenerek, öğrencilerin iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşturulması sağlandı.
 • Trakya Bölgesinde 7000 kişilik anket çalışması ve çok sayıda odak grup toplantısı vb. metotlarla bölge İşgücü Piyasası Analizi, Bölge İnsan Kaynaklarının Gelişimi Stratejik Planı ve Üniversiteler için Eylem Planı hazırlandı.
 • Öğrenciler ve işverenlerle 1350 kişilik anket çalışması gerçekleştirilerek, derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları sonucunda Kariyer Merkezleri tarafından verilecek hizmetlerle ilgili ihtiyaç analizi tamamlandı.

Proje kapsamında uygulaması başlayan ve devam eden faaliyetler ise aşağıdaki gibidir,

 • Kariyer Merkezi modeline uygun olarak yazılım geliştirilmesi devam etmektedir. Üniversiteler, öğrenciler, kariyer danışmanları, işverenler ve diğer paydaşların iletişim halinde olarak veri toplayabileceği ve bilgi alışverişinde bulunabilme imkânının sunulacağı www.trakyakariyer.org portalı kullanıma açıldı. Geliştirilmesi devam eden portalda bilgilendirme, iş ve staj ilanlarının yayınlanması, haberlerin ve aktivitelerin duyurulması ve kariyer merkezi uzmanlarından randevu alınması gibi fonksiyonların yer alması planlanmaktadır. Portalın içeriğinin ve teknik açıdan fonksiyonlarının iyileştirilmesine devam edilmektedir.
 • 720 işletme ziyaret edilmeye başlanmış ve www.trakyakariyer.org tanıtılarak en az 200 işletmenin sisteme kaydedilmesi hedeflenmiştir. İşveren ziyaretleri hala devam etmektedir.
 • En az 2000 öğrenciye birebir rehberlik hizmetleri verilerek, 800 öğrencinin staja yerleştirilmesi planlanmaktadır.
 • Üniversite öğrencilerine yönelik, Proje Döngüsü Yönetimi, Girişimcilik, İş Arama Teknikleri, Özgeçmiş Hazırlama, Deneme Mülakatları, Avrupa Gönüllülük Hizmeti, Gençlik Projeleri vb. alanlarda çok sayıda eğitim ve atölye çalışmasının hazırlıkları başlamış ve öğrencilere kayıtlarının tamamlanması için duyurulara başlanmıştır.
 • 3 üniversiteden belirlenmiş olan öğrencilere akranlarına temel yönlendirme ile rehberlik etmeleri için eğitimlerin verilmiştir.
 • Üç Üniversitedeki Kariyer Merkezleri için uluslararası sertifikasyona hazır iş planı, iş akış şeması, rehberlik hizmetleri kitapçığı gibi teknik dokümanların hazırlanması süreci devam etmektedir.
 • Kariyer Merkezlerinin tanıtımını yaparak, iş dünyası ile ilişki kurulmasında kolaylaştırıcı rol oynayacak olan iletişim gönüllülerinin, Ticaret Sanayi Odalarındaki sektör komite temsilcileri, işletmelerin insan kaynakları yöneticileri ve üniversite öğrenci danışmanlarının arasından seçilerek bilgilendirilmesi devam etmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim dönemi tamamlanmadan önce bitirilmesi öngörülen ve gerçekleşecek olan faaliyetler ise aşağıdaki gibidir,

 • Toplamda 1620 öğrencinin faydalanacağı şekilde farklı 36 sektörden 3'er kez günübirlik çalışma ziyaretlerinin düzenlenme
 • İş arayanlar ve işverenleri bir araya getirmek üzere kurgulanan ve içinde atölye çalışmalarını da barındıran İstihdam fuarlarının organize edilmesi,
 • Mezunlara ulaşarak, kariyer merkezlerini onlara da tanıtmak için 2017 yılının ilk yarısı içerisinde mezunlar buluşma organizasyonunun gerçekleştirilmesi.