Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Düzeltme yayımlanmıştır
6 Temmuz 2020

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Operasyon Adı:

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu (WOMENCOOP)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENCOOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

15.09.2021- 14.03.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Eş-faydalanıcı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:


https://www.aile.gov.tr/ksgm
https://www.instagram.com/elbirligigucbirligi/
https://twitter.com/el_gucbirligi
https://www.facebook.com/ElBirligiGucBirligi
https://www.linkedin.com/company/el-birli%C4%9Fi-g%C3%BC%C3%A7-birli%C4%9Fi/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların güçlendirilmesidir.

Operasyonun yalnızca hizmet alımı bileşeni olup uygulama süresi 30 aydır.

Operasyon kapsamında yürütülecek faaliyetler:
• Kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı olan kadınlar ve erkeklere yönelik eğitimler ve hizmetler,
• Faydalanıcı ve eş-faydalanıcı kurumlar ile ilgili aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması,
• Farkındalık arttırma çalışmaları,
• Kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar,
• İşbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalar.

Söz konusu faaliyetler yoluyla 6.000 kadın ve 3.000 erkek eğitimler ve hizmetlerden faydalanacak; 585 kişiye yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek; farkındalık çalışmaları yoluyla 1.200 kişiye ulaşılacak; 5 bilimsel ve teknik çalışma raporu oluşturulacak; iş birliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik 5 etkinlik düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesi 02.08.2021 tarihinde imzalanmış ve 15.09.2021’de uygulama dönemi başlamıştır. Mevcut durumda, Aylık Yönetim ve Yönlendirme Komitesi toplantıları düzenlenmekte olup Ocak 2023 tarihinde bir sonraki Yönlendirme Komitesi Toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir.

Kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı olan kadınlar ve erkeklere yönelik eğitimleri kapsayan Bileşen 1.2., 1.3 & 1.4 için erişim stratejisi ile eğitim programları hazırlanmıştır Bileşen 1.2., 1.3. ve 1.4. kapsamındaki eğitimler ise bugüne kadar Ankara, Erzurum, Kars ve Diyarbakır'da düzenlenmiştir.

Bileşen 1.5 kapsamında yürütülen olan Danışmanlık Hizmetleri için hizmet verilecek kooperatifler belirlenmiş ve Danışmanlık Hizmetlerine başlanmıştır.

Bileşen 2.1, 2.2 ve 2.3 kapsamında yürütülen Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin ilki Ankara'da düzenlenmiştir.

Bileşen 3.2 kapsamındaki Farkındalık Artırma çalışmaları için 5 adet kısa film hazırlanmıştır.

Bilimsel ve Teknik Çalışmaları kapsayan Bileşen 4.1, 4.2,4.3 ve 4.4 kapsamlarında yürütülecek haritalama çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmasının sağlanmasını kapsayan Bileşen 5.1 ve 5.4 kapsamında proje illerinde Yerel Paydaş Toplantıları yapılmaya ve Webportal hazırlıklarına başlanmıştır.