Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Düzeltme yayımlanmıştır
6 Temmuz 2020

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Operasyon Adı:

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENCOOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Faydalanıcı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Eş-faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Website / Social Media Accounts:

ailevecalisma.gov.tr/ksgm

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun amacı, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların güçlendirilmesidir.
Operasyonun yalnızca hizmet bileşeni olup süresi 30 ay olacaktır.
Operasyon kapsamında yürütülecek faaliyetler:
• Kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı olan kadınlar ve kooperatif ortağı olan erkeklere yönelik eğitimler ve hizmetler,
• Faydalanıcı ve eş-faydalanıcı kurumlar ile ilgili aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması,
• Farkındalık arttırma çalışmaları,
• Kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar,
• İşbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalar.
Söz konusu faaliyetler yoluyla 6000 kadın ve 3000 erkek eğitimler ve hizmetlerden faydalanacak; 585 kişiye yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek; farkındalık çalışmaları yoluyla 1200 kişiye ulaşılacak; 5 bilimsel ve teknik çalışma raporu oluşturulacak; işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik 5 etkinlik düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyonel Anlaşma 16.04.2020 tarihinde imzalanmıştır.