Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi
1 Ocak 2017

İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması (ADAPTSD)
Web Adresi http://isciveisverenuyumu.com/
Faydalanıcı Kurum HAK-İŞ Konfederasyonu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 3.725.710 € 745.142
Mal Alımı € 66.141 € 0

Hizmet bileşeni 12.02.2016 tarihinde imzalanarak 18.04.2016 tarihinde uygulamaya başlamıştır. Projenin açılış toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıç raporu 18.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. İlk ara rapor ise 01.12.2016 tarihinde Başkanlığımıza iletilmiş Sözleşme Yöneticisinin yorumları ile tekrar yüklenici firmaya gönderilmiştir. Proje aktiviteleri zaman planı çerçevesinde ilerlemektedir. Ara rapordaki bilgilere göre, 91 katılımcı ile 4 adet çalıştay ve 4 ilde düzenlenen 1300 kişinin katıldığı iş yaşamı becerileri eğitimi düzenlenmiştir.

Projenin mal alımı bileşeni ise 3 lottan oluşmaktadır. Ancak 1. Lot için ihale süreci henüz tamamlanmamıştır. Lot-2 ve Lot-3 imzalanarak 03.01.2017 tarihinde başlatılmış ve 120 takvim gününde bitirilmesi planlanmıştır.