Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi
1 Ocak 2017

İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması (ADAPTSD)
Web Adresi http://isciveisverenuyumu.com/
Faydalanıcı Kurum HAK-İŞ Konfederasyonu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 3.725.710,48 € 3.613.599,50
Mal Alımı € 122.277,90 € 84.082,45
İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Operasyonu uygulandığı illerde HAK-İŞ ve MÜSİAD üyelerine çeşitli eğitim ve çalıştaylarla iş yaşamı becerileri kazandırılmasını, sektörel zorlukların saptanarak çözüm önerilerinin sunulmasını ve işçi ve işveren arasında sosyal diyaloğu güçlendirerek HAK-İŞ ve MÜSİAD’ın fiziksel ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla bir teknik yardım projesi ile HAK-İş Konfederasyonu bünyesinde Yaşamboyu Eğitim ve Araştırma merkezi kurulması amacıyla üç lottan oluşan mal alımı projeleri şeklinde tasarlanmıştır.

Teknik yardım bileşeni 12.02.2016 tarihinde imzalanarak 18.04.2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projenin açılış toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 15 ilde 13 sektörde 7.433 kişiye farklı, özgün eğitimler verilmiştir. Proje başlangıcında, katılımcıların en az %10’unun işveren kesiminden ve 6.195’inin işçi kesiminden olması öngörülmekteydi. Proje sonunda, 8 bin 424 kişiye ulaşılmış ve şartnamede açıkça belirlenen aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Sonuç 1: HAK-İŞ ve MÜSİAD üyelerinin uyum kapasitesi artırıldı.

  • Bu kapsamda, iş yaşamı becerileri eğitimi ve sektörel uyum eğitimleri verilmiştir. Türkiye genelinde 15 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon), 5.850’i işçi kesiminden ve 650’si işveren kesiminden olmak üzere, 6.500 kişiye ulaşılması planlanmıştır. İş Yaşamı Becerileri Eğitimlerinde her gün 100 kişi kapasiteli salonlarda çeşitli konu başlıklarında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılmış ve soruları cevaplandırılmıştır. 27 Eylül 2016 tarihinde Konya’da başlatılan bu program, 17 Mart 2017 tarihinde Adana’da tamamlanmıştır ve program sonunda 6.898 kişiye ulaşılmıştır. Sektörel uyum eğitimleri ise HAK-İŞ cephesinden 160 ve MÜSİAD cephesinden 80 kişinin katılacağı (toplam 240 kişiye yönelik olarak) 2’şer günlük program şeklinde yürütülmüştür. Sektörel Uyum Eğitimleri için 7 sektör modülü ve 5 tematik modül kitapçığı hazırlanmıştır.

  • Sektörel Uyum Eğitimleri programı, metal, turizm, tekstil, ulaştırma, ormancılık, gıda, kamu hizmetleri sektörleri odağında, HAKİŞ ve MÜSİAD mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 240 işçi ve işveren temsilcisinin yararlanması öngörülen Sektörel Uyum Eğitim Programına, HAKİŞ ve MÜSİAD mensubu 506 kişi katılmıştır. Sektörel uyum eğitim programı sonunda, katılımcılardan gelen görüş, öneri ve katkılar ışığında metal, turizm, tekstil, ulaştırma, ormancılık, gıda, kamu hizmetleri sektörleri için 7 ayrı sektör rehberi hazırlanmıştır. Bu bileşen altında işçi temsilcilerinden de katılan toplam 14 kişi ile 20-27 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’ya bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. HAK-İŞ’ten 6 ve MÜSİAD’dan 8 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma ziyareti boyunca, Venedik ve Roma şehirlerinde EBICOM – EBIVAK gibi ikili sosyal diyalog yapıları, CGIL gibi işçi konfederasyonları ziyaret edilmiştir.

Sonuç 2: HAK-İŞ’in politika geliştirme ve hayat boyu öğrenme kapasitesi artırıldı.

  • Projenin ana faydalanıcısı olan HAK-İŞ’in politika geliştirme ve hayat boyu öğrenme alanındaki yetenek ve kapasitesinin artırılması planlanmış ve İleri düzey eğitim programı sayesinde 681 işçi temsilcisine iş hukukundan örgütsel konulara kadar 10 ayrı dalda Ankara’da 13 gün süreli eğitim verilmiştir. Ayrıca HAK-İŞ ve HAK-İŞ üyelerinden sendika personeli ve liderlerine yönelik projenin faaliyet gösterdiği illerde atölye çalışmaları düzenlenmiştir. 7 ilde 190 kişiye ulaşılması öngörülen Sendika Yöneticileri ve Uzmanlarının Çalıştaylarına, HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan 339 sendika yöneticisi ve uzmanı iştirak etmiştir. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlar vasıtasıyla HAK-İŞ’ politika geliştirme desteği ve danışmanlığı sağlanmıştır. Proje kapsamında 2. Çalışma Ziyareti, 1-7 Ekim 2017 tarihlerinde İsveç’te gerçekleştirilmiştir. Bu programa, HAK-İŞ’ten 8 ve MÜSİAD’dan 6 kişi katılmıştır.

Sonuç 3: Toplumsal farkındalık artırıldı.

  • İşverenlerin, işçilerin ve işçi temsilcilerinin uyum yeteneklerinin, niteliklerinin ve yeterliliklerinin iyileştirilmesinin önemine yönelik toplumsal farkındalık artırıldı. Bu kapsamda proje açılış ve kapanış konferansları ile projeye ilişkin logo vb. ilgili görsellerin hazırlanması, promosyon malzemelerinin hazırlanması ve dağıtılması ve projeye ait bir internet sitesinin oluşturulması planlanmıştır. Ayrıca proje çıktıları kitap ve raporlar halinde basılıp dağıtımı sağlanması amaçlanmıştır. Kapanış konferansı Sn. Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun katılımı ile 15 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje web sitesi www.isciveisverenuyumu.com adresinden yayındadır. Ayrıca, Proje uygulama dönemi boyunca kazanılan deneyimleri içeren ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER REHBERİ adlı bir yayın hazırlanmış ve 40 bin adet bastırılarak işçi, işveren, kamudan ilgili kurumlara, kuruluşlara ve şahıslara ulaştırılmıştır.

  • Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanan diğer sacayağı olan ve Bilgi işlem elemanları, Mobilya ve İnşaattan oluşan 3 Lot mal alımı ile Ankara’da HAK-İş Konfederasyonu bünyesinde Yaşamboyu Eğitim ve Araştırma merkezi kurulmuştur. Söz konusu merkezde HAK-İŞ imkanları ile eğitimlerin devam ettirilmesi öngörülmektedir.