Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Teknik Yardım (EuropeAid/136543/IH/SER/TR)- Kısa Liste Duyurusu
20 Mayıs 2015
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
2 Haziran 2015

Güncel Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına katılımına ilişkin Anlaşma imzalanmış ve buna yönelik Bakanlar Kurulu kararı 21 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma metni ve ilgili Bakanlar Kurulu kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150521-1.htm adresinden erişilebilir.