Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)
18 Temmuz 2019

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Aksiyon / Aktivite:

Aktivite IV.I: Program Otoritesi için Teknik Yardım

Operasyon Adı:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP4.1.TASOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

09.01.2019 – 08.01.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

• www.ikg.gov.tr
• http://www.youtube.com/user/insankaynaklarigelis
• https://www.facebook.com/ikgpro
• https://twitter.com/IKG_PRO
• www.linkedin.com/company

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Program Otoritesi için Teknik Yardım
• PO personeli için 50 eğitim modelinin gerçekleştirilmesi
• Gerçek ve potansiyel faydalanıcı kurumlar için 74 eğitimin verilmesi
• Gerçek ve potansiyel hibe faydalanıcısının 2.626 personelinin eğitilmesi
• Farkındalık yaratma faaliyetleri aracılığıyla 30.000 kişiye ulaşılması
• 7 adet araştırma, alan çalışması, rapor, etki değerlendirmesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları, Bölgesel ihtiyaç analizleri, proje havuzu vb. gerçekleştirilmesi
• 6 SMC toplantısının yapılması
• 2 SMC toplantısının yapılması(Çerçeve Sözleşme)
• 24 konferans/çalışma grubunun gerçekleştirilmesi
Program Otoritesi için Mal Alımı – lot 1
• Bilgi işlem teknolojileri ekipman alımı
Program Otoritesi için Mal Alımı – lot 2
• Bilgi işlem teknolojileri ekipman alımı Program Otoritesi için Doğrudan Harcama Bütçesi
• Program Otoritesinin operasyonel giderleri (bina kiralama, operasyonel giderleri ve gerekli ekipmanın temini)
• Sözleşme izlemesi için 2500 alan ziyaretinin gerçekleştirilmesi

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


• Uygulanan çerçeve sözleşme başarı ile tamamlanmıştır. 2 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Final raporu alınmış ödemesi gerçekleştirilmiştir.
• Mal alımı kapsamında tedarik süreci tamamlanmıştır. Kurulum ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ürün kabulleri yapılarak ödemesi gerçekleştirilmiştir. 1 yıl sonrasında kesin kabul işlemleri yapılacaktır.
• Doğrudan harcama bütçesi kapsamında faaliyetler devam etmektedir. Lüzum dahilinde ekipman alımları yapılmaktadır. Alan ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
• Teknik destek kapsamında eğitim ihtiyaç analizi yapılmıştır. PO personeline çeşitli konularda eğitimler verilmektedir. Potansiyel hibe ve operasyon faydalanıcılarına yönelik eğitimler verilmiştir. 2 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı ve 15 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 adet paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir. 21 proje bilgilendirme faaliyeti ile 1810 kişiye, proje başvuru hazırlanması eğitimi ile 1597 kişiye ulaşılmıştır. Proje kapsamında 3 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• Potansiyel ve gerçek operasyon faydalanıcılarına her türlü eğitim ve danışmanlık desteği proje kaynakları ile sağlanmaya devam etmektedir.
• Proje görünürlük faaliyetleri ile ilgili haftalık medya tarama raporları üretilmektedir. Ayrıca promosyon ve görünürlük materyalleri üretilmekte ve proje faaliyetlerinde dağıtılmaktadır.