Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)
18 Temmuz 2019

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Aksiyon / Aktivite:

Aktivite IV.I: Program Otoritesi için Teknik Yardım

Operasyon Adı:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Operasyon Numarası:

TREESP4.1.TASOP

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Program Otoritesi için Teknik Yardım
* PO personeli için 50 eğitim modelinin gerçekleştirilmesi
* Gerçek ve potansiyel faydalanıcı kurumlar için 74 eğitimin verilmesi
* Gerçek ve potansiyel hibe faydalanıcısının 2.626 personelinin eğitilmesi
* Farkındalık yaratma faaliyetleri aracılığıyla 30.000 kişiye ulaşılması
* 7 adet araştırma, alan çalışması, rapor, etki değerlendirmesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları, Bölgesel ihtiyaç analizleri, proje havuzu vb. gerçekleştirilmesi
* 6 SMC toplantısının yapılması
* 2 SMC toplantısının yapılması(Çerçeve Sözleşme)
* 24 konferans/çalışma grubunun gerçekleştirilmesi

Program Otoritesi için Mal Alımı
* Bilgi işlem teknolojileri ekipman alımı

Program Otoritesi için Doğrudan Harcama Bütçesi
* Program Otoritesinin operasyonel giderleri (bina kiralama, operasyonel giderleri ve gerekli ekipmanın temini)
* Sözleşme izlemesi için 2500 alan ziyaretinin gerçekleştirilmesi

Güncel Durum:

* Uygulanan çerçeve sözleşme başarı ile tamamlanmıştır. 2 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Final raporu alınmış ödemesi gerçekleştirilmiştir.
* Mal alımı kapsamında tedarik süreci tamamlanmıştır. Kurulum ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ürün kabulleri yapılarak ödemesi gerçekleştirilmiştir. 1 yıl sonrasında kesin kabul işlemleri yapılacaktır.
* Doğrudan harcama bütçesi kapsamında faaliyetler devam etmektedir. Lüzum dahilinde ekipman alımları yapılmaktadır. Alan ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
* Teknik destek kapsamında eğitim ihtiyaç analizi yapılmıştır. PO personeline çeşitli konularda eğitimler verilmektedir. Potansiyel hibe ve operasyon faydalanıcılarına yönelik eğitimler verilmiştir. 2 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı ve 1 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 adet paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir. 18 proje bilgilendirme faaliyeti ile 1559 kişiye, proje başvuru hazırlanması eğitimi ile 1383 kişiye ulaşılmıştır.