Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)
18 Temmuz 2019

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon IV: İESP SOP’un Uygulanması için Teknik Yardım
Aktivite IV.I: Program Otoritesi için Teknik Yardım

Operasyon Adı:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Operasyon Numarası:

TREESP4.1.TASOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

09.01.2019 – 08.03.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

www.ikg.gov.tr
http://www.youtube.com/user/insankaynaklarigelis
https://www.facebook.com/ikgpro
https://twitter.com/IKG_PRO
https://www.linkedin.com/company/%C3%A7sgb-ab-koordinasyon-dairesi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi?trk=top_nav_home

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:


Operasyonun beklenen çıktıları aşağıda belirtilmiştir:


• Program Otoritesi personeli için 37 adet eğitim modeli

• Mevcut (actual) ve potansiyel faydalanıcı kurumlar için 63 adet eğitim verilmesi

• Mevcut ve potansiyel hibe faydalanıcılarının 2.797 personeline eğitim verilmesi

• Farkındalık yaratma faaliyetleri aracılığıyla 25.000 kişiye ulaşılması

• 4 adet araştırma, alan çalışması, rapor, etki değerlendirmesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları, bölgesel ihtiyaç analizleri, proje havuzu vb.

• 8 adet SMC toplantısı

• 15 adet konferans/çalışma grubunun gerçekleştirilmesi

• Sektörel Operasyonel Program kapsamında fonlanan projelere izleme faaliyetlerinde destek sağlanması

• İKG Akademi platformunun oluşturulması ve kullanıma sunulması

• AB üye ve aday ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


• Teknik destek kapsamında eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve Program Otoritesi personeline çeşitli konularda eğitimler verilmektedir. Potansiyel hibe ve operasyon faydalanıcılarına yönelik eğitimler verilmiştir. 6 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı ve 6 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 13 adet paydaş toplantısı düzenlenmiştir. 23 proje bilgilendirme faaliyeti ile 2034 kişiye, proje başvuru hazırlanması eğitimi ile ise 2030 kişiye ulaşılmıştır.

• 3 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

• 4 adet tematik çalışma hazırlanmıştır.

• Potansiyel ve mevcut operasyon faydalanıcılarına eğitim ve danışmanlık desteği devam etmektedir.

• Görünürlük faaliyetleri birçok platformda devam etmektedir. Ankara’da yapılacak olan proje fuarı için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca tanıtım ve görünürlük materyalleri üretilmekte ve proje faaliyetlerinde dağıtılmaktadır.