Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
10 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III İstihdam Politikası Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.MIGRATION

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 2.150.000 Avro bütçeye sahip tek bileşeni olan hizmet projesi kapsamında 30 ay boyunca işgücü göçü ve ulusal istihdam politikasını geliştirmek için Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme kapasitesinin iyileştirilmesi hedeflenecektir.

Operasyonun uygulama merkezi Ankara olup, bazı faaliyetler işgücü göçünün daha yüksek olduğu illerde uygulanacaktır.

Operasyonun hedef grupları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü çalışanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, SGK, İŞKUR, Göç İdaresi çalışanları, diğer sosyal ortaklar, işverenler ve STK’lardır.

Operasyon göstergeleri aşağıdaki gibidir;

• Sosyal ortaklar ve STK’lar dahil olmak üzere 2.500 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanına eğitim verilmesi
• Kampanya ve etkinliklerle 50.000 kişiye ulaşılması
• 50 Araştırma/Saha Çalışması/Rapor/Etki Analizi /İzleme ve Değerlendirme Çalışması/ AB Müktesebatına İlişkin Karşılaştırma/Uyum Tabloları
• 50 atölye çalışması/konferans/seminer/ ilgili ortakların katılımıyla eşleştirme anlaşması

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyonel Anlaşma Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş, ilk operasyonel toplantı 23.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte operasyon ve servis sözleşmesi toplantılarının eş zamanlı olarak yapılması kararlaştırılmış olup, servis sözleşmesi henüz yürürlüğe girmemiştir.