Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı ( Re-launch)(EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)
20 Nisan 2020
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
21 Nisan 2020

“İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım – EuropeAid/140473/IH/SER/TR” ihalesine ilişkin Kısa Liste Duyurusu yayımlamıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.