İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi

Tedbir 3.2.
Operasyon adı İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
Web Adresi proje.bilgeis.net
Faydalanıcı Kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 2.800.000 € 450.759
Mal Alımı € 14.495 € 14.495

Hizmet alım sözleşmesi Aralık 2015’te imzalanmıştır. Sözleşmenin uygulama başlangıç tarihi 17 Aralık 2015’tir. Başlangıç raporu Kasım 2016’da, ilk Ara Rapor 27 Haziran 2016’da onaylanmıştır. İkinci Ara Rapor ise 19 Aralık 2016’da sunulmuş ve revizyon süreci devam etmektedir. İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı çeşitli kurum ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile 24 Kasım 2016’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısının ise Mayıs veya Haziran 2017’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Operasyon kapsamında, KOBİ işveren ve çalışanlarının Bilgi ve İletişim teknolojileri kullanarak kapasite ve verimliliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Eskişehir’de ihtiyaç analizleri yapılmış, analiz sonuçlarına göre geliştirilecek dersler belirlenmiştir. Ayrıca çevrim içi ve ücretsiz öğrenme portali hazırlanmakta, 100 çevrim içi ders geliştirilmekte ve ARGE kapasitelerinin geliştirilmesi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımının önemi hakkında bilinç artırma faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bu etkinlikleri desteklemek ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla stüdyo ve IT ekipmanları ile mobilya alınması planlanmışdır. Mobilya alımı ihalesi Haziran 2016’da tamamlanmış, ihalesi yapılan mobilyalar Ekim 2016’da teslim edilmiş ve firmaya ilk ödemesi yapılmıştır. Stüdyo ve IT ekipmanlarının ihalesinin Haziran 2017’de tamamlanması ön görülmektedir.