İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
1 Mart 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/002)
25 Mart 2016

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR )-İhale İptal Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.