Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III. Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

07.10.2020-09.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter / @imdprojesi
LinkedIn / İMD Projesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyon 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım) bileşeninden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

• İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir (5905 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi sağlanacak ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler hazırlanacaktır. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) düzenlenecek, tanıtım malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi organize edilecektir. 15.000 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılacaktır.

• Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanizmaları ile ilgili 3 adet “gap” analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yürütülecektir. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veri tabanı üyelikleri sağlanacaktır.

• Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)

Ekim 2022 sonu itibariyle;

• İki Yönlendirme Komitesi Toplantısı
• 20 adet Aylık Yönetim Toplantısı
• 28 Teknik Destek Birimi-Operasyon Koordinasyon Birimi toplantısı
• Görünürlük materyallerinin üretimi
• Proje Sosyal Medya hesaplarının (LinkedIn ve Twitter) açılması
• 1.844 Katılımcının (1.1.2.1 ve 1.1.2.2 Aktiviteleri) 61 farklı grupla 25 ilde eğitilmesi


Müdahale I – Kurumsal Kapasite Oluşturma

• Yedi eğitim modülü için eğitim materyalleri geliştirildi.
• 19 Kilit Olmayan Uzmanın eğitmen olarak onayı alındı.
• 1.844 katılımcıya 25 ilde 61 grup halinde eğitim verildi.
• Mesleki Yönelim Bataryaları ile ilgili iyi örnekleri içeren araştırma raporu hazırlandı.
• 1.2 ve 1.3 Aktiviteleri için Kavram Belgeleri hazırlandı.
• 1.2 İMD İş Süreçlerine İlişkin Danışmanlık faaliyeti altında saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
• 1.3 Mesleki Yönelim Testi Geliştirilmesi aktivitesine başlandı.


Müdahale II – Farkındalık Oluşturma

• Proje İletişim ve Görünürlük Planını geliştirildi.
• Promosyon materyalleri dağıtıldı:
     o 24 Mart 2022 tarihli İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısında 250’şer adet Çanta, Pilot Kalem, Defter, Termos Bardak, Powerbank dağıtıldı.
     o 1.1.2.1 ve 1.1.2.2 eğitimlerinde üzere 1.844’er adet çanta, pilot kalem, kurşun kalem, defter, cepli dosya ve cetvel-ayraç dağıtıldı.
• 2.5 Animasyon Karakterlerinin Oluşturulması aktivitesi için 7 senaryo yazıldı.
• 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ve 2.5 aktiviteleri için çalışma planı ve kavram belgeleri hazırlandı.
• 2.2.1 Kurumsal Tanıtım Filmi ve 2.2.2 Kamu Spotu Filmi için senaryolar yazıldı.
• 2.2.3 Meslek Tanıtım Filmlerinin çekimleri başladı.Müdahale III – Araştırma Çalışmalar

• 3.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kapsayıcı Hizmet Sunum Modelleri Yöntem dokümanı hazırlandı.
• 3.6 Uluslararası Karşılıklı Değişim Programları aktivitesi i aktivite raporu ve kavram belgesi hazırlandı.
• 3.7 Aktivitesi altında İŞKUR’un AYEUM, SAGE ve OECD veri tabanlarına üyeliği sağlandı.