Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. - İstihdam
Aktivite I.III. – Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan IQJVC Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım) bileşeninden oluşmaktadır.

5.800.000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeninde;
*İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir (5000 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik Danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları verilecektir.

*İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler üretilecektir. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) yapılacak, promosyon malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi tertip edilecektir. (15.000 kişiye farkındalık arttırıcı faaliyetler sonucunda ulaşılacaktır.)

*Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönbelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanızmaları ile ilgili 3 adet gap analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yapılacaktır. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veritabanı üyelikleri sağlanacaktır.

*Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:


* Operasyonel Anlaşma 14.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ilk yönetim toplantısı 23.05.2019 tarihinde yapılmıştır.
* Sadece hizmet alımı bileşeninden oluşan operasyonun hizmet alımı ihalesinin ön duyurusu 15.02.2019 tarihinde yayımlanmıştır. 19.08.2019 tarihi itibariyle başvuru süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.