Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III. Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

07.10.2020-09.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter / @imdprojesi
LinkedIn / İMD Projesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyon 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım) bileşeninden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

• İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir (5905 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi sağlanacak ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler hazırlanacaktır. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) düzenlenecek, tanıtım malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi organize edilecektir. 15.000 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılacaktır.

• Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanizmaları ile ilgili 3 adet “gap” analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yürütülecektir. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veri tabanı üyelikleri sağlanacaktır.

• Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)

Ocak 2023 sonu itibariyle;

Müdahale I – Kurumsal Kapasite Oluşturma

• Yedi eğitim modülü için eğitim materyalleri geliştirildi.
• 2.681 katılımcı, 25 ilde 88 grup halinde eğitimlere katıldı.
• Mesleki Yönelim Bataryaları ile ilgili iyi örnekleri içeren araştırma raporu hazırlandı.
• 1.2 ve 1.3 Aktiviteleri için Kavram Belgeleri hazırlandı.
• 1.2 İMD İş Süreçlerine İlişkin Danışmanlık faaliyeti altında saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
• 1.3 Mesleki Yönelim Testi Geliştirilmesi aktivitesine başlandı, bir çalışma grubu oluşturuldu, soru havuzu yazımında ilerleme kaydedildi.
• 1.9 Tanıtım Konferansı 200’den fazla paydaş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.
• 1.1.2.4 Eğitim İhtiyaç Analizi Sonucu İlave Üç Konudaki Eğitimler Aktivitesi kapsamında Eğitim İhtiyaç Analizi anketi uygulandı, 2 odak grup toplantısı yapıldı.
• Aktivite 1.1.6 Bilgi ve Öğrenme Yönetimi Sistemi kapsamında İhtiyaç Analizi toplantıları gerçekleştirildi.


Müdahale II – Farkındalık Oluşturma

• Projeye ait İletişim ve Görünürlük Planı geliştirildi.
• Promosyon materyalleri dağıtıldı:
  o 24 Mart 2022 tarihli İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısında 250’şer adet çanta, pilot kalem, defter, termos bardak ve powerbank dağıtıldı.
  o 1.1.2.1 ve 1.1.2.2 eğitimlerinde 2.681’er adet çanta, pilot kalem, kurşun kalem, defter, cepli dosya ve cetvel-ayraç dağıtıldı.
  o Aktivite 1.9 Tanıtım Konferansında 220’şer adet laptop çantası, powerbank ve kalemlik dağıtıldı.
• 2.5 Animasyon Karakterlerinin oluşturulması aktivitesi için 7 adet senaryo yazıldı.
• 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ve 2.5 aktiviteleri için çalışma planı ve kavram belgeleri hazırlandı.
• 2.2.1 Kurumsal Tanıtım Filmi ve 2.2.2 Kamu Spotu Filmi için senaryolar yazıldı.
• 2.2.1 Kurumsal Tanıtım Filmi, 2.2.2 Kamu Spotu Filmi ve 2.2.3 Meslek Tanıtım Filmlerinin çekimleri başladı.
• 2.1 İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi Aktivitesi kapsamında çalışacak uzmanlar görevlendirildi.


Müdahale III – Araştırma Çalışmaları

• 3.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kapsayıcı Hizmet Sunum Modelleri aktivitesi kapsamında hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
• 3.6 Uluslararası Değişim Programları aktivitesi için hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
• 3.7 Aktivitesi altında İŞKUR’un AYEUM, SAGE ve OECD veri tabanlarına üyeliği sağlandı.
• 3.6 Uluslararası Değişim Programları kapsamında Çekya’ya Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi.