Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III. Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

07.10.2020-09.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyon 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım) bileşeninden oluşmaktadır.


Bu kapsamda;

• İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir (5000 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi sağlanacak ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler hazırlanacaktır. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) düzenlenecek, tanıtım malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi organize edilecektir. 15.000 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılacaktır.

• Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanizmaları ile ilgili 3 adet “gap” analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yürütülecektir. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veri tabanı üyelikleri sağlanacaktır.

• Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


Mayıs 2022’de toplamda 24 ilde İş ve Meslek Danışmanlarına yönelik eğitim dönemi başlayacaktır.