EuropeAid/139202/IH/SER/TR referans numaralı, “İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım” ihale sürecine ilişkin ihale sonuç duyurusu yayımlanmıştır.
22 Ocak 2019
Rehberlik ve Teftiş Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu-II
24 Ocak 2019

Hibe Duyurusu

“İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Günleri ve Eğitimlere ilişkin sunumlar yayımlanmıştır.
İlgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.